Ons geloof

Wat is geloven?

Over deze vraag zijn boeken vol geschreven. Ik houd het hier even bij de kern en wil het eenvoudig en persoonlijk aan je uitleggen. Ook al is er veel meer over te zeggen, dit is wat ik nu aan jou wil laten weten:

Geloven is op de eerste plaats een relatie. Die relatie heeft twee kanten: Gods kant en jouw kant. De kern van die relatie is vertrouwen en jezelf geven.

Gods kant van de relatie is: God is niet in de Hemel gebleven met alle voordelen van dien, maar God zelf is mens geworden. Een mens, net als jij en ik. Hij weet dus wat het is om mens te zijn en wat je allemaal in je leven meemaakt. Hij weet dus ook wat nodig is om een stevige relatie tussen God en mens te krijgen. Daarom gaf Hij, toen Hij zelf in de kracht van zijn leven was, zijn leven door Zijn dood aan een kruis. Daarmee heeft Hij alles (echt alles!) wat de relatie tussen een mens en God kapot maakt, weggehaald. Hij is opgestaan om een eeuwige relatie met jou te hebben.

God geeft zichzelf aan jou!

Jouw kant: Vertrouw je God? Vertrouw je iemand die zichzelf zo geeft en dat doet omdat Hij van je houdt? Wil je aannemen dat het niet gaat om hoe goed, mooi of slim jij bent, maar of je zelf God genoeg vertrouwt om met Hem een relatie te starten?Vertrouw jij God genoeg om aan te nemen dat Hij zichzelf aan jou geeft en dat je Hem vertrouwt voor de manier waarop je je leven leeft?

Geef jij jezelf aan God?

Een relatie starten met God kan heel eenvoudig. Je kunt met God praten, Hij is een heel goede luisteraar! Praten met God is bidden. Het gebed dat je kunt bidden hebben al veel mensen gebeden en ik heb dat zelf ook gedaan. Je kunt het gebed hardop bidden, net als ik heb gedaan:

“Here God, ik heb tot nu toe niet met U geleefd maar los van U. Ik vertrouwde niet op U, maar op mezelf of op anderen. Ik wil U bedanken dat U van mij houdt. Dank U wel dat U een relatie met mij wilt. Ik kies ervoor om U beter te leren kennen en zo een relatie met U op te bouwen. Voor zover ik U nu ken, wil ik zeggen dat ik met U wil leven en U vertrouw”.