Geschiedenis

Geschiedenis van Baptistengemeente Appingedam Open Venster

De Baptistengemeente Appingedam bestaat sinds 1992. In 2022 hebben we het dertigjarig bestaan gevierd.

Voordat de gemeente officieel werd gesticht, zijn er verschillende pogingen ondernomen om te komen tot een evangelisatiepost. Er zijn evangelisatiediensten gehouden, waarvan de meesten in de Emmastraat, in het gebouw van de Hervormde kerk Appingedam.

De Baptistengemeente Delfzijl beleefde in de jaren ’80 van de vorige eeuw een gezegende tijd. Velen kwamen tot geloof en bijna elke maand was er wel een doopdienst. De kerk werd te klein en er moest uitgekeken worden naar andere mogelijkheden. Na veel overleg en onderzoek kwam men in Appingedam terecht, waar in de voormalige Pedagogische academie aan de Burgemeester Klauckelaan de eerste diensten op zondagmorgen werden gehouden in de Aula van de school. Ook hier kwamen steeds meer mensen, zodat ook de Aula bijna te klein werd voor diensten.

In die tijd gingen Ds. Jac. Schouten, Anne Marinus en dhr. Blauw vaak voor. Er kwam ruimte voor het beroepen van een tweede predikant voor Delfzijl, met als standplaats Appingedam. Het werd Ds. G. Leuvenink, die deze taak met grote verve heeft vervuld.

Tegenover de school (wat later de ASWA werd) stond een gymlokaal leeg en moest worden verkocht. Ds. Schouten sprak bij het uitgaan van een samenkomst toen de legendarische woorden, ‘Dit is het gebouw’.  Op dat moment zei ik (Jan Blaak) tegen de broeders die daar samen met mij stonden: ‘Ga maar bidden, want dit gebouw is het’.

Op 23 mei 1992 werd het gebouw officieel van de Baptistengemeente Appingedam. Van lichamelijke oefening naar Geestelijke oefening, zo zou je het kunnen noemen.

Later in dat jaar kreeg het de naam: ‘Open Venster’.