Beste  #naam#,

Hierbij de mededelingen voor zondag 28 mei 2023,


 1. Algemeen
 2. Agenda
 3. Uit de gemeente
 4. Leden- en vriendenadministratie
 5. Gebed gevraagd voor
 6. Kings Kids - Jeugd
 7. Mededelingen
 8. Contact

Algemeen
Jaarthema: "...maak alle volken tot mijn discipelen..." Mattheus 28:19

Beste broers en zussen,
Zondag gaan we samen op reis naar Jeruzalem, we maken ook een reis in de tijd, we gaan terug naar 27nC. Daar gaan we op zoek naar de apostelen die net de Heilige Geest hebben ontvangen. We willen proberen om zo dicht mogelijk bij hen te komen en te luisteren wat zij ons te vertellen hebben. Ik hoop dat we een beetje vooraan kunnen staan, ik heb gelezen dat er nogal veel mensen op af zijn gekomen. We kunnen proberen vragen te stellen en te kijken of we die beantwoord gaan krijgen.
Al met al gaan we kijken hoe we God beter kunnen leren kennen door de Heilige Geest die ongeveer 1994 jaar geleden is uitgestort.

Spreker: Henk Noordhuis
Oudste: Aldert Veldman
Aanbiddingsleider: Annouck de Jonge

Opwekking:
Veel mensen van onze gemeente zijn nu bij opwekking (meer dan 80 mensen hebben zich hiervoor aangemeld). We bidden dat we zowel in Biddinghuizen als in Appingedam een geweldige tijd met God mogen hebben.

Kinderwerk zondag:
A.s. zondag is er alléén kings kids voor de kinderen van de onderbouw (basisschool groep 1 t/m 5)
De kinderen van de bovenbouw blijven in de dienst.

Gebedsteam:
Het gebedsteam staat komende zondag weer voor je klaar. Ze staan aan het einde van de dienst linksvoor in de zaal bij het podium om samen met jou dingen bij God te brengen.

Doopdienst 11 juni:
Op zondag 11 juni hebben we een doopdienst. We hebben tot nog toe één dopelinge.
Als jij je ook wilt laten dopen kan dat natuurlijk. Stuur even een berichtje naar mij (Henk) of een van de andere oudsten.

Als jij het niet weet en graag wat meer over de doop wilt weten, geef het dan even aan, dan leggen we je graag uit waarom wij dopen.

Verloren schapen (Lucas 15:1-7):
We hebben het dit seizoen een aantal keren gehad over verloren schapen. Hoe zat dat ook alweer? Als we het hebben over gemeentegroei, kunnen we drie soorten mogelijke nieuwe leden verwelkomen:

 • We kunnen aan ongelovigen Gods liefde doorgeven. We zijn super blij met elke persoon die zich bekeert tot God, we bidden voor hen en we vertellen graag over de Here Jezus. We willen graag dat onze gemeente ook veilig is voor hen, zonder christelijke achtergrond;
 • We kunnen christenen uit andere kerken een warm thuis bieden: Iedereen is bij ons van harte welkom, er kunnen hele goede redenen voor zijn dat ze zich bij ons aansluiten en we willen voor hen ook graag een thuis zijn. We gaan echter niet actief werven bij andere kerken;
 • We kunnen er zijn voor de verloren schapen: Dit zijn de mensen die om welke reden dan ook hun gemeente zijn kwijtgeraakt en nu in hun eentje de Here Jezus proberen te volgen. Soms gaat dit best een poos goed, maar het is niet Gods bedoeling. We kennen ze allemaal, overal om ons heen. De Here Jezus kwam hier zelf mee. We lezen in Lucas 15 dat de Here Jezus ze graag weer terug wil brengen bij de gemeente. Als je ze kent, geef hen dan Gods liefde. Blijf voor hen bidden en laat ze merken dat de deur open staat.

Gods zegen,

 

 

06-45078326


 

Jarigen komende week                                                                                                                                    

Voor alle verjaardagen en jubilea kunt u, als u ingelogd bent, terecht op de website en in 'MijnBGA' 

Ria Sprang
26-05-2023
86 jaar
Anneke Pilon
28-05-2023
70 jaar
Elsbeth Werkman
30-05-2023
42 jaar
Jose Verhaag
31-05-2023
11 jaar
Esther Visser
03-06-2023
46 jaar
Edison Rexhaj
03-06-2023
7 jaar
Geert Jan Schenkel
06-06-2023
69 jaar
Jurjen van de Vuurst
08-06-2023
42 jaar

 

Heb je onze samenkomst gemist, of wil je deze nog eens terugluisteren? 
 

Hieronder vind je onze laatste preek!   


Geroepen om te dienen door Benjamin van Slooten


Agenda

 

vrijdag 26 mei 2023 Jeugdavond
zondag 28 mei 2023 Samenkomst
maandag 29 mei 2023 Muziek repetitie
donderdag 01 juni 2023 Huis van Gebed
vrijdag 02 juni 2023 Jeugdavond
zondag 04 juni 2023 Samenkomst
Leiderschapsontwikkeling
maandag 05 juni 2023 Muziek repetitie
dinsdag 06 juni 2023 50+ middag
donderdag 08 juni 2023 Huis van Gebed

 

Rooster stoelen- en welkomteam:

Stoelen: staan klaar
Welkom: ??


Uit de gemeente

Uit de gemeente; wat gebeurt er op dit moment allemaal?

50+ Middag
Dinsdag 6 juni, zijn alle 50 + ers welkom.
We beginnen om half vier en we gaan, gezellig koffiedrinken, krijgen van Henk uitleg over het thema ziekenzalving en we gaan samen eten.
Wilt u zich hiervoor opnieuw opgeven?
De kosten zijn 15 euro p.p. en 25 euro per echtpaar.
Groetjes van Jinke Herder, Anneke Pilon en Harry Dijksterhuis.


Afgelopen week hebben het muziekteam en het gastenteam nagedacht over de richtinggevende geloofsplannen.

  

Wat is er hard gewerkt, de muur is er uit en er is hard gewerkt aan het herstel en opbouw van alles. 
Sommigen werken zo hard, die zijn niet op een foto te vangen. Dus mocht u foto's hebben van de verbouwing, mail ze gerust naar info@baptisten-appingedam.nl

 


Gebedsteam           
Je kunt ons iedere zondag na de dienst vinden links van het podium (vanuit de kerkzaal gezien). Als je gebed wilt schroom dan niet om naar het gebedsteam te gaan, want we zien steeds weer dat er kracht uitgaat van het gebed.                 
 

 

Verwarming (kerk)zaal
Als er een vergadering o.i.d. in de kerzaalis, of op de bovenverdieping, en de verwarming moet hiervoor aan, dan graag 24 uur van tevoren contact opnemen met Raymond Bouwkamp (tel 06-24572495). Dan kan Raymond de verwarming op afstand aanzetten.  Het jeugdhonk en het kantoor kun je zelf handmatig instellen. Denk er wel om dat de verwarming ook weer uitgezet wordt.

Huis van gebed    
Afgelopen donderdag hebben we stilgestaan bij het werk van de Heilige Geest in de aanloop naar Pinksteren, we hebben teksten uit de bijbel gelezen waarin gesproken wordt over de Heilige Geest en samen liederen gezongen over de komst van, de vervulling met, en het werk van de Geest. Ook hebben we weer met elkaar en voor elkaar mogen bidden.
Donderdag 1 juni komen we weer samen om te bidden, te aanbidden en te luisteren naar wat God tegen ons wil zeggen. 
We beginnen om 20:00  (19:45 inloop met koffie en thee) en we streven ernaar om rond 21:30 de avonden af te sluiten.

Om de draagkracht te verbreden zijn we op zoek naar muzikanten, zangers, aanbiddingleiders en iemand die wel eens een avond wil leiden. 

- 8 juni, aanbiddingsavond
- 15 juni, gebedswandeling door de wijk. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


Leden- en vriendenadministratie

Verhuizen? 
Bent u net verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen. 
Kan kunt u uw adres zelf aanpassen in mijn BGA.
Mocht dit niet zelf lukken stuur dan een mail met de adreswijziging naar info@baptisten-appingedam.nl
Dan passen we het adres voor u aan.

Leden- en vriendenadministratie Wilt u lid, of vriend, worden van de gemeente, of hierover een oriënterend gesprek? Laat het ons weten via info@baptisten-appingedam.nl en we nemen dan graag contact met u op. We plaatsen wijzigingen van contactgegevens alleen op verzoek van de betreffende broeder en/of zuster zelf. 


Verbinden met de gemeente. Heeft u heeft u nog geen account voor de website, dan kunt u zich aanmelden via de website of d.m.v. de app 'Mijngemeente'. Misschien staat u helemaal nog niet (of niet meer) geregistreerd als bezoeker, gast, vriend of lid van de gemeente dan kunt zich via de volgende link verbinden.  Registreren

Mijn BGA: Wachtwoord of account gegevens kwijt? Via de website kunt u klikken op de knop: wachtwoord vergeten of stuur een mail naar info@baptisten-appingedam.nl. U krijgt dan een mailt met nieuwe gegevens. U hoeft dan geen nieuw account aan te maken. 

Komt u er dan nog niet uit met uw account mail dan maar info@bapstisten-appingedam.nl

 


Gebed gevraagd voor

We vragen uw gebed voor
Eisse Ritsema: is in het Umcg is opgenomen voor darmonderzoek.
Kor Messchendorp: Afgelopen week is Kor bij de internist geweest, uit de echo is levercirrose geconstateerd. Om te zien in welke fase de levercirrose is, worden er binnenkort nog een lever- en een maagonderzoek gedaan. 
Br. Rienk Dijkstra Onze broeder is al langer niet meer in de mogelijkheid om de diensten te bezoeken, zijn conditie liet dit niet toe, vanwege de longproblemen. Verdere onderzoeken zijn er in de afgelopen tijd geweest, en dit heeft aan het licht gebracht dat de kankercellen zich hebben verspreid in de longen, en de medici niets meer kunnen doen. Een weg die Rienk in geloof gaat, Hij weet zich geborgen in de Hand van God. We mogen biddend om Rienk en Phia heen staan in deze periode in hun leven, zoals zij zelf ook biddend hun weg gaan.
Irene van Hunnik (dochter van Jinke) te maken heeft gehad met extreem huiselijk geweld. Ze is weggegaan en gaat scheiden.
Irene heeft nu vooral behoefte aan steun en gebed.
Een kaart zou haar ook goed doen.  8 Holland Walk, Longstanton, CB24 3EY, U.K. (geen informatie op sociale media delen, ivm de veiligheid van Irene en haar dochter). Jinke appt: Irene is erg blij met de kaarten die ze al heeft gekregen, en 6 juni is ze jarig, dus een mooie gelegenheid om nog meer kaarten te sturen!
Gerrit en Ellen Bouwman: De schildklier van Gerrit werkt nog steeds niet goed. Mede door de bijwerkingen van de medicatie zit hij niet altijd lekker in zijn vel. 
Zr Ria Bos: Blijft benauwdheidsklachten houden door het vocht wat ze vasthoudt.
Zr. Etty Westerhuis: Heeft rugklachten die haar erg belemmeren in haar situatie, zo is kerkgang helaas niet meer mogelijk. De gewone dagelijkse dingen gaan wel. Ze mist de gemeente, maar is vol vertrouwen op Heer en Heiland! Hij laat nooit alleen!
Ouderen die niet meer met ons als gemeente kunnen optrekken, zoals: Zr Codee, Zr Johanna Herder, Br Renkema, Zr Ria Bos,  Zr Lalkens,  Zr Sprang,  ( zuster Sprang verblijft in Damsterheerd).
Eisse Ritsema en Annie Ritsema.


 

 

 

 

 

Wilt u graag contact met het zorgteam in de gemeente of wilt u zich aanmelden voor de gebedslijst dat kan via het zorgteam (Harry Dijksterhuis en/of Letty Fokkens, beide te vinden via de adressenlijst in mijn gemeente).
                                                                                                       


Kings Kids - Jeugd

Kings kids 0-4 jaar

Wat hebben we zondag heerlijk buitengespeeld met elkaar. Komen jullie zondag ook ?

   


Kings Kids 4 - 12 jaar

Pinksterzondag, a.s. zondag is er alléén kings kids voor de kinderen van de onderbouw.
De kinderen van de bovenbouw blijven in de dienst.

Afgelopen zondag hebben de kinderen lekker buiten gespeeld na het horen van het bijbelverhaal.

  


 


 


Jeugd

Het is bijna weer zo ver! In het weekend van 30 juni gaan wij op kamp🥳 De voorbereidingen zijn al in volle gang. Ben jij tussen de 12 en 24 jaar en lijkt het je leuk om mee te gaan? Geef je dan op via de link in de bio! Heb je nog vragen, dan mag je deze sturen naar: 0615220715.
Aanmelden kan ook via deze link: aanmelden kamp

 

 

 


Mededelingen

Er is deze week o.a. door Jacqueline, Maurice en Jurjen hard gewerkt om het terrein van Opwekking klaar te maken voor alle bezoekers komend Pinksterweekend.
We mogen dit jaar met een groep van 90 personen naar Opwekking gaan.
Bij Opwekking of thuis in de gemeente, we wensen iedereen een gezegend Pinksterweekend toe. 

 
Contact

GSP (Gemeente Service Punt)

Mededelingen inleveren uiterlijk woensdagavond 19:00

E-mail: info@baptisten-appingedam.nl
Telefoon: 0596 682700/ 06-58835446

Vragen over "Mijn BGA"
E-mail: support@baptisten-appingedam.nl

Bezoek ook onze website! www.baptisten-appingedam.nl


Tip: Afbeelding niet zichtbaar in deze nieuwsbrief? Dit komt doordat u als ontvanger eerst toestemming moet geven voordat afbeeldingen gedownload worden. Door info@baptisten-appingedam.nl toe te voegen als veilige afzender is dit probleem opgelost.