Baptistengemeente AppingedamHuis van gebed

Vanavond is het Huis van gebed weer geopend. 
Het onderwerp voor vanavond is gewijzigd. Henk zal de avond inleiden en het onderwerp van Cor houden we tegoed.
Henk: Ik wil het in het kader van de reis van de Here Jezus naar Jeruzalem hebben over de mensen rondom Jezus, namelijk de theologen, de zondaars, de menigte en de leerlingen. Vier groepen die om Jezus heen waren en die door de Here Jezus allemaal op een andere manier werden benaderd en behandeld. Vier blokjes dus met elk de daarbij horende gebedsonderwerpen.
De liederen passen hier heel goed bij.

Tot vanavond 8 uur (inloop met koffie/thee vanaf kwart voor 8)