Leven voor en door Jezus Christus

Dit is onze visie:

Onze gemeente is er om mensen te bereiken, zodat ze een relatie met Jezus Christus beginnen, Hem liefhebben en zich aansluiten bij Gods gezin, waar ze zorgen voor anderen en groeien in hun geloof, waardoor ze op Jezus Christus gaan lijken en hun plek ontdekken in Gods plan.

Leven voor en door Jezus Christus!

 

Deze visie is geschreven vanuit de grote opdracht en het grote gebod.

De grote opdracht (Mattheüs 28:18-20)
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Het grote gebod (Mattheus 22:37-40)
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

 

We hebben de visie opgedeeld in een praktisch ABC-tje om geen dingen over te slaan en om het goed te kunnen onthouden:

  • A - Aanbidding
  • B - Betrokkenheid
  • C - Christusgelijkvormigheid
  • D - Dienstbaarheid
  • E - Evangelisatie
  • F - Familie

Deze zes elementen functioneren als pijlers waarop we onze activiteiten opbouwen.