Unie-ABC

Wij zijn als gemeente aangesloten bij Unie-ABC. Unie-ABC is een geloofsgemeenschap die bestaat uit baptistengemeenten en CAMA-gemeenten in Nederland. Unie-ABC is eind 2020 ontstaan uit een fusie tussen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland ('de Unie' genoemd) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten ('ABC' genoemd).

Unie-ABC

Wat doet Unie-ABC?

  • Verbinding tussen locale gemeenten
  • Gezamenlijke opleiding voor voorgangers en kerkelijk werkers
  • Centrale kwaliteitsbewaking op het gebied van beroepbaarstelling en ordinatie van voorgangers
  • Bewaken van identiteit van Baptisten- en CAMA gemeenten
  • Gezamenlijke zending naar het buitenland
  • Verbinding met de wereldwijde Baptisten- en CAMA organisaties

Wat doet Unie-ABC niet?

  • Gezamenlijk beleid maken voor de gemeenten. Germeenten zijn in basis autonoom.
  • Besluiten nemen voor de gemeenten op het gebied van ethische kwesties
  • Theologische standpunten voorschrijven

Voor de website van Unie-ABC, klik hier