Onze mensen

De Baptistengemeente Appingedam draait voor het grootste gedeelte op de inzet van leden en vrienden van de gemeente. Koffie schenken, leiding geven aan het kinderwerk of klussen aan het gebouw, er zijn veel taken en we zijn dankbaar dat zoveel mensen zich hiervoor inzetten!

Onze mensen
Voorganger

Henk Noordhuis

De raad

De raad bestaat uit een aantal leden van de gemeente die het dagelijks bestuur vormen en geestelijke ondersteuning bieden aan de gemeente. De samenstelling en het aantal verandert elk seizoen. Iemand kan oudste zijn voor een termijn van drie jaar, dat kan één keer verlengd worden met een tweede termijn.

 • Richard den Ouden: Voorzitter
 • Henk Noordhuis: Voorganger
 • Aldert Veldman
 • Bram van der Krieke
 • Letty Fokkens
 • Marco de Vries

De raad heeft een geestelijke taak. De practische uitvoering wordt gedelegeerd naar de taakveldcoördinatoren.

De taakveldcoördinatoren

Het aansturen van de taakgroepen gebeurt door de taakgroepcoördinatoren.

 • A- Aanbidding - Harry Messchendorp
 • B- Betrokkenheid - Jisca Noordhuis
 • C - Christusgelijkvormigheid - Henk Noordhuis
 • D - Dienstbaarheid - Ito Werkman
 • E- Evangelisatie - Anko Klunder
 • F- Familie - Vakant

De taakgroepen worden geleid door de taakgroepleiders

Het GSP
GSP staat voor Gemeente Service Punt en dat is precies wat we zijn. Voor informatie of vragen kunt u ons bellen op dinsdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur. Via ons contactformulier kunt u ons altijd bereiken. Langskomen kan ook op dinsdagochtend in ons gebouw Het Open Venster. Het team bestaat uit Deborah Messchendorp, Bram van der Krieke, Henk Noordhuis en Jeannie Gelderloos. Het financiële gedeelte van de administratie wordt gedaan door onze penningmeester Ito Werkman.