Zorg in de gemeente

Onze gemeente wil de Bijbelse opdracht om de naaste lief te hebben concreet gestalte geven. In onze visie staat onder andere dat we willen zorgen voor andere mensen.

Zorg in de gemeente

De basis zorg voor elkaar is vanuit onderling contact en vanuit de kringen. Daarnaast hebben we een zorgteam bestaande uit een aantal zorgzame, bekwame gemeenteleden die mensen willen helpen als ze dat nodig hebben. Dit kan praktische hulp zijn, maar ook bijstand op geestelijk of pastoraal gebied. 

Jeugdpastoraat
We merken dat veel tieners worstelen met allerlei zaken die in het leven op ons afkomen. Dingen die thuis gebeuren, op school of elders, waar je soms met niemand over durft te praten. Dan is het fijn als er iemand is die een luisterend oor biedt.

Ziekenpastoraat
Zieken krijgen bezoek vanuit het team dat het ziekenpastoraat verzorgt. Na een ziekenhuisopname of een diagnose die gesteld is, wordt contact opgenomen en meestal volgt dan een bezoekje.
Maar ook als u ergens mee zit en niet ziek bent, kunt u terecht bij het zorgteam. Wilt u graag ergens over praten en u weet niet met wie? Dan kunt u altijd iemand van het zorgteam aanspreken.

Huwelijkspastoraat
Als christen denk je vaak: ik ben christen, dus ik MOET een goed huwelijk hebben. Toch blijkt dat in de praktijk niet altijd gemakkelijk te zijn. Lopen jullie ergens tegen aan in je huwelijk en komen jullie er even niet meer uit? Dan is het goed om er in alle vertrouwelijkheid over te praten. Soms kan een gesprek al een heleboel lucht geven en kun je daarna weer verder. Maar soms lukt dat ook niet. Dan wordt gekeken of op een andere manier begeleiding mogelijk is.
Daarnaast bieden we ook begeleiding aan stellen die willen gaan trouwen. Het is belangrijk om goed voorbereid het huwelijk in te gaan en daarbij ook te kijken: wat vraagt God van ons als we elkaar het “ja-woord” geven? Op een ontspannen manier wordt dan een aantal keren met het aanstaande bruidspaar gesproken.

In de gemeente is het ouderenpastoraat opgezet, met als doelgroep hen die de leeftijd van 70 jaar en ouder hebben bereikt. De opzet is om contact met hen te onderhouden, vooral als men door wat voor omstandigheden dan ook, niet meer in de gelegenheid is om de diensten te bezoeken. Bij ziekte, ziekenhuisopname of opname in een verzorgingshuis, worden de broeders en zusters bezocht door een lid van het ouderenpastoraat, dit om hen te bemoedigen vanuit de rijkdom van het Woord van God, dit echter met als uitgangspunt: Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods (1 Petrus 4 : 10)

Wilt u meer informatie of contact met ons zorgteam? Stuur dan een bericht via onderstaand formulier. 

Tik onderstaand woord over


[ Andere afbeelding ]