Wie is Jezus?

Nieuwsgierig naar Jezus?
Dan is het toch een kwestie van zoeken! Want de Bijbel heeft een geweldig mooie belofte voor mensen die nieuwsgierig zijn en op zoek gaan.

Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

Jezus is God die als mens naar de aarde is gekomen. Hij leefde ongeveer tweeduizend jaar geleden, is gestorven en weer opgestaan. Hij is de laatste drie jaar van zijn leven actief geweest om mensen te redden door liefde, onderwijs en wonderen. Hij heeft na zijn dood en opstanding met honderden mensen gesproken. Daarna is hij voor het oog van een aantal mensen naar de hemel gegaan.

We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen oproept. We proberen je antwoorden te geven.

 • Waarom kwam God als mens naar de aarde?
 • Was Jezus niet gewoon een goed mens?
 • Hoe weet je zo zeker dat Hij echt God was/is?
 • Waarom zien we Hem vaak op een plaatje aan een kruis hangen?
 • Wat is de bijbel?
 • Wat is een christen?
 • Ik wil christen worden, hoe doe ik dat?
 • Hebben jullie ook iets van een cursus of zo?

Waarom kwam God als mens naar de aarde?

Daarvoor moeten we helemaal terug naar het begin van de bijbel. Daar lezen we over het paradijs met Adam en Eva en we lezen hoe zij allebei een vrucht hebben gegeten die verboden was. Daarmee is de zonde en de ellende de wereld in gekomen. Om deze fout weer op te lossen, was het nodig dat een mens dit weer goed maakte. Dit moest een mens zijn die niet dezelfde fout had gemaakt. Deze zondeloze mens werd gestraft, zo is het weer goed gekomen tussen God en mensen.

Hoe weet je zo zeker dat Hij echt God was/is?
Daar kunnen we een aantal antwoorden op geven.

 • In de bijbel lezen we dat God dit zelf heeft gezegd, een groot aantal mensen heeft dit gehoord;
 • In het oude testament, het eerste deel van de bijbel, wordt Hij aangekondigd. Er zijn honderden bevestigingen dat Hij Degene is om wie het gaat;
 • We zien het aan de dingen die Hij deed;
 • De mensen om Hem heen zeiden het;
 • Hij zei het zelf, al was Hij er wel erg voorzichtig mee om het te zeggen.

Waarom zien we Hem vaak op een plaatje aan een kruis hangen?
Omdat dat de reden was waarom God naar de aarde kwam. Het is ongelofelijk wat Jezus daar gedaan heeft. Een zwaardere straf kun je je niet voorstellen en Hij had hem volledig niet verdiend. Hij werd gestraft voor de zonden van een ander, voor de zonden van jou en mij.

Wat is een christen?
Een christen is een volgeling van de Here Jezus. Als jij gelooft dat Jezus ook voor jou heeft geleefd, is gestorven en opgestaan, ben jij ook christen.

Ik wil christen worden, hoe doe ik dat?
Door God de eerste plek te geven in je leven en de Here Jezus aan te nemen als je redder en verlosser. Dat kun je doen door dat tegen Hem te zeggen, door te bidden. Bidden is praten met God. Je kunt gewoon tegen Hem praten. Veel mensen vouwen daarbij hun handen en doen hun ogen dicht. Dat is goed maar als je dat niet doet, hoort God je ook wel. Ook als je heel zachtjes praat.
Je hoeft ook geen speciale plek op te zoeken. Waar je nu bent kun je bidden.
Als je niet weet wat je moet bidden, lees het volgende dan maar aan God voor:

God, Vader in de hemel, ik erken, dat ik een zondaar ben, dat ik uit mijzelf steeds weer verkeerde keuzes maak waar U niet blij mee bent. Ik heb vergeving nodig en erken dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en na drie dagen weer levend geworden is. Here Jezus, ik open nu mijn hart en ik vraag U om binnen te komen en mijn Heer te zijn in alle dingen. Dank U dat U voor mijn zonden hebt betaald door te sterven voor mij. Wilt U mij leiden vanaf dit moment, al de verdere dagen van mijn leven? Dank U Jezus. Dank U Vader, dat ik nu mag weten een kind van U te zijn, en dat ik het eeuwig leven van U heb ontvangen.
Amen.

Als je dit gebed gebeden hebt, adviseren we je om onderstaand formulier in te vullen om dit te vertellen. Dit bericht komt terecht bij de voorganger en bij iemand van de oudstenraad. Zij zorgen er dan voor dat er iemand contact met je opneemt. Als je een vrouw bent, komt er geen man alleen bij je. Als je een man bent, komt er geen vrouw alleen bij je.

Wie zoekt vindt!
In de bijbel lees je veel over Jezus. Om meer over Jezus te weten, kun je dus in de bijbel lezen en dan met name het evangelie naar Lucas, het bijbelboek Handelingen, de brieven van Paulus aan de christenen in Filippi, Galatië en Efeze. Dan lees je over het leven van Jezus en wat dat betekent voor mensen vandaag.

Heb je geen bijbel? Vraag het zondag in de dienst, er zijn bijbels beschikbaar.

Met de internet cursus Waarom Jezus kun je van achter je PC te verder zoeken.

Maar wat een ook een zéér goede manier is SAMEN ZOEKEN: dat kan in onze gemeente.
Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de Alpha cursus, of je aansluiten bij een kring. (je kunt je hiervoor opgeven via de contactpagina)
Je kunt de samenkomsten bezoeken, waarin je meer kunt leren over Jezus. (Meer hierover vind je op de dienstenpagina)

Je bent van harte welkom!