Dopen

De doop

Wij zijn een baptistengemeente. (het zit zelfs in onze naam: Baptizo is het griekse woord voor dopen, onderdompelen in een vloeistof. Een baptist is dus letterlijk iemand die is gedoopt.) In de bijbel staat dat dopen een belangrijke stap is als je Jezus volgt. Wij dopen iedereen die Jezus wil volgen en die aangeeft gedoopt te willen worden.

'...we moeten precies doen wat God van ons verlangt.’
(Jezus, bij zijn doop - Mattheus 3:15, Het Boek)

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept, hieronder vind je per vraag een korte reactie:

Dopen, is dat met water?
Dat is zelfs met heel veel water! Je gaat helemaal kopje onder. Het zou je eerste stap in het volgen van Jezus kunnen zijn.

Wat betekent dopen?
Dopen is de uitdrukking van wat er binnen in je heeft plaats gevonden en het werk dat God in je doet.
De bijbel zegt in Romeinen 6 dat je met de Here Jezus begraven wordt in de doop en met Hem opstaat in een nieuw leven.
Je laat het oude achter je en je wordt als het ware opnieuw geboren. De Bijbel spreekt in het verlengde van deze betekenis over ‘nieuwe schepping’ je mag helemaal overnieuw beginnen.

Kom ik door me te laten dopen in de hemel?
Nee, de bijbel is daar helemaal duidelijk over: Door geloof in Jezus Christus als de Zoon van God en als jouw verlosser zul je behouden worden.
Door je te laten dopen wordt het hier in dit leven wel makkelijker. Daar komt bij: Als je toch op Jezus vertrouwt, waarom zou je dan niet gewoon gehoorzaam zijn aan Hem en je laten dopen?

Waarom zou ik me laten dopen?

  • Het is een opdracht van de Here Jezus (o.a. Markus 16:16, Matteüs 28:19-20)
  • De Here Jezus gaf zelf het voorbeeld, Hij is zelf gedoopt en vertelde er bij dat dit precies is wat God van ons vraagt (Matteüs 3:15-17)
  • We lezen het keer op keer in de eerste gemeenten (Handelingen 2:38; 10:47-48; 16:30-33)

Wanneer kan ik me laten dopen?
Als je gelooft in Jezus als jouw persoonlijke verlosser! Dus na een persoonlijke keuze voor Jezus als Verlosser en Heer word je gedoopt! In principe kun je elke derde zondag van de maand in onze gemeente gedoopt worden.

Maar ik ben al gedoopt...
Als jij er persoonlijk voor gekozen hebt om je te laten onderdompelen, precies zoals de Here Jezus heeft opgedragen, hoef je niet nog een keer gedoopt te worden.

Doop en lidmaatschap?
In onze gemeente is doop en lidmaatschap gekoppeld. Dat wil zeggen: Je kunt alleen lid worden van de gemeente (stemmen bij beslissingen en leiding geven) als je op het getuigenis van je geloof bent ondergedompeld. Als je bent ondergedompeld, word je daarom ook lid van de gemeente. Dit betekent dat je een lichaamsdeel bent van het lichaam van Christus (in de bijbel leren we dat de gemeente als een lichaam kan worden gezien). Elk lichaamsdeel heeft zijn of haar eigen specifieke plek en functie.

Hoe kan ik me laten dopen?
Als je een keuze voor Christus gemaakt hebt of wilt maken, dan kun je je laten dopen. Je kunt dat dan kenbaar maken door contact te leggen met een oudste van de gemeente of door onderstaand formulier in te vullen. We maken dan een afspraak met je voor een gesprek waarin je mag vertellen waarom jij je wilt laten dopen. Als duidelijk is dat jij kiest voor Jezus als jouw Heer en Verlosser en jij je toewijdt aan Jezus en de gemeente dan zullen de oudsten dat bekend maken in de gemeente en dan mag je tijdens de eerstvolgende doopdienst gedoopt worden. De doopdienst is een feestelijke gebeurtenis in de gemeente.

Wat gebeurt er in zo'n doopdienst?
In de dienst vertel je kort hoe je God hebt leren kennen, waarom je voor Jezus kiest en wat dat heeft veranderd in je leven. Dat is altijd een beetje spannend, maar dat hoort ook een beetje bij dit speciale moment. Na je getuigenis beantwoord je een paar korte doopvragen die uitdrukken wat de Bijbelse betekenis van de doop is. Daarna word je gedoopt en wordt er voor je gebeden.

Wordt ook wel eens iemand geweigerd voor de doop?
Dit is een begrijpelijke vraag. In de bijbel was er ook iemand die wel gedoopt wilde worden en ook bang was dat het niet mocht. We lezen dat in het bijbel in Handelingen 8:36-38
"Op een gegeven ogenblik reden zij langs een water. ‘Kijk,’ zei de Ethiopiër, ‘daar is water. Wat is erop tegen mij te dopen?’
Filippus antwoordde: ‘Als u met heel uw hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen.’ Hij zei daarop: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’Hij liet de wagen stilhouden en ging samen met Filippus het water in en Filippus doopte hem."

En als ik nu nog vragen heb?
We hebben een avond waarop we uitleg geven over de doop. Deze wordt in de agenda van de website aangekondigd. Als je hem niet kunt vinden, kun je dit vragen via onderstaand formulier.