Avondmaal

Als gemeente vieren we eens per maand het avondmaal, meestal op de eerste zondag van de maand. De Here Jezus heeft ons de opdracht gegeven om Hem op deze manier te herdenken. Hoe doen we dit en waarom?

In de bijbel lezen we de instelling van het avondmaal op vier plaatsen, namelijk in Mattheüs, Marcus, Lucas en in de eerste Corinthiërsbrief. Het was een feestelijke Pesachmaaltijd die de Here Jezus 's avonds vierde met zijn twaalf leerlingen, vandaar 'avondmaal'. Bij het vieren van het avondmaal we lezen één van deze gedeelten. (Lees bijvoorbeeld 1 Corinthiers 11:23-26)

De instelling van het avondmaal:

Uit al deze bijbelgedeelten komt naar voren wat de Here Jezus toen heeft ingesteld. Hij nam tijdens het Pesachmaal een stuk brood, brak het en gaf de stukken aan zijn leerlingen en zei er bij: 'Dit is mijn lichaam'. Na het pesachmaal nam hij een beker wijn, liet die rondgaan en zei: 'Drink hier allemaal uit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.' Hij gaf ons daarbij expliciet de opdracht om Hem op deze manier te blijven herdenken totdat Hij weer terugkomt.

Hoe vieren we het avondmaal?

- We vieren het avondmaal niet als een hele maaltijd, zoals de eerste gemeenten dat wel deden. In Corinthe (in de vijftiger jaren van de eerste eeuw) is dat al afgeschaft. We hebben het bij ons beperkt tot een stukje brood en een slokje druivensap.
- Het brood is gewoon brood of soms een stukje matzes (het ongezuurde brood wat bij de pesachmaaltijd wordt gebruikt). Dit wordt rondgedeeld in de gemeente.
- We gebruiken druivensap in plaats van wijn omdat alcohol voor een aantal mensen een probleem is. Druivensap is ook vrucht van de wijnstok, wat in Mattheüs, Marcus en Lucas expliciet wordt genoemd.
- De discipelen dronken samen uit één beker. Wij hebben er voor gekozen om uit individuele cupjes te drinken vanwege hygienische redenen.

Voor wie is het avondmaal?

Het avondmaal is er voor iedereen die gelooft in Jezus als zijn of haar persoonlijke redder en verlosser. Het avondmaal is ingesteld voor en met zondaars:
- Judas vierde het mee, die liep direct na het avondmaal weg om Jezus te verraden.
- Petrus vierde het mee, die verloochende de Here Jezus dezelfde nacht nog.
- Alle andere leerlingen vierden mee, ze hadden net nog ruzie gemaakt over hun positie in de groep en die nacht zouden ze Jezus allemaal alleen laten.
- In de bijbel staat hiervoor geen minimale leeftijd, we laten de keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders. We vertrouwen erop dat de ouders de jongeren hierin onderwijzen en begeleiden.

Door het avondmaal te vieren laat je zien dat je Jezus nodig hebt als jouw verlosser. Het is dus helemaal aan jou of je mee wilt vieren of niet.

Het is altijd belangrijk om bij jezelf na te gaan of er dingen zijn tussen jou en God of tussen jou en je medemensen, of je nu aan het avondmaal gaat of niet.

Wat moet ik doen als ik aan het avondmaal wil gaan?

Er gewoon zijn, het wijst zich vanzelf.