King's Kids

Op zondagmorgen kijken we er naar uit om de kinderen te ontmoeten.
We vinden het belangrijk dat de kinderen Jezus beter leren kennen en dat ze onderling goede relaties opbouwen.

King's Kids

King's Kids 0 tot 4 jaar 

De kleinste kinderen worden tijdens de dienst opgevangen op de crèche. Hier kunnen ze lekker spelen, lezen we een verhaaltje en zijn we creatief bezig met de peuters. Het is handig om uw kind een tas met verzorgingsspullen, fruit en drinken mee te geven. De creche heeft een eigen ruimte in de bovenzalen.

King's Kids 4 tot 12 jaar 

De kinderen die naar de basisschool gaan beginnen de zondagochtend samen met hun ouders in de dienst. Waarna ze naar hun eigen groepen gaan, waar het programma voor de kinderen is. We volgen hierbij de lesmethode: ‘Vertel het maar’.

We starten in de eigen ruimtes en zingen, dansen en maken muziek met elkaar. Ook houden we dan de collecte, deels voor het kinderwerk en deels voor het zendingsproject.

​Vervolgens gaan we in twee groepen uit elkaar en werken de kinderen op hun eigen niveau aan een Bijbels thema.  Dit gebeurt door bijvoorbeeld het luisteren naar een bijbelvertelling, Bijbel te lezen, een spel te doen, te knutselen en samen te spelen. 
 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de morgen krijgen de kinderen wat te drinken en een koekje/ snoepje.

De kinderen van de onderbouw wachten met de leiding totdat ze zijn opgehaald door hun ouders.
 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERBOUW – groep 1,2,3 & 4 van de basisschool -   bovenzaal.

MIDDENBOUW - 

BOVENBOUW – groep 5, 6, 7 & 8 van de basisschool – in het jeugdhonk 

 

 

 Kidsfeest

Voor alle kinderen van de basisschool organiseren we een paar keer per jaar een kidsfeest. Dit zijn middagen vol met spelletjes, verhalen, zingen, knutselen en leuke prijzen. We willen met elkaar God en de Bijbel beter leren kennen. 

Familie diensten
Pasen 31-3
Zondagochtend 12 mei
Slotdienst 14 juli
Startdienst 8 september

 

Kidsfeesten 2024:

zondag 17 maart 15:00-17:00
Zondag 7 juli 15:00 -17:00
Zondag 13 oktober 15:00 -17:00
Zondag 22 december kerstciruit 10:00 -11:30


Bekijk de agenda op de website voor meer informatie Agenda

 


 

​​