King's Kids

Op zondagmorgen kijken we er naar uit om de kinderen te ontmoeten.
We vinden het belangrijk dat de kinderen Jezus beter leren kennen en dat ze onderling goede relaties opbouwen.

King's Kids

Door de huidige corona maatregelen verloopt het kinderwerk iets anders dan dat we, zoals hieronder beschreven staat gewend zijn. We zorgen nog steeds voor de kinderen, vertellen een bijbelverhaal, knutselen of doen een spel. Hou de wekelijkse nieuwsbrief in de gaten voor de actuele informatie.

 

King's Kids 0 tot 4 jaar 

De kleinste kinderen worden tijdens de dienst opgevangen op de crèche. Hier kunnen ze lekker spelen, lezen we een verhaaltje en zijn we creatief bezig met de peuters. Het is handig om uw kind een tas met verzorgingsspullen, fruit en drinken mee te geven.

King's Kids 4 tot 12 jaar 

De kinderen die naar de basisschool gaan beginnen de zondagochtend samen met hun ouders in de dienst (ASWA gebouw) waarna ze na ongeveer een kwartier, met de leiding naar het Open Venster gaan, waar het programma voor de kinderen is. We volgen hierbij de lesmethode: ‘Vertel het maar’.

In het Open Venster starten we gezamenlijk in de grote zaal en zingen, dansen en maken muziek met elkaar. Ook houden we dan de collecte, deels voor het kinderwerk en deels voor het zendingsproject.

​Vervolgens gaan we in drie groepen uit elkaar en werken de kinderen op hun eigen niveau aan een Bijbels thema.  Dit gebeurt door bijvoorbeeld het luisteren naar een bijbelvertelling, Bijbel te lezen, een spel te doen, te knutselen en samen te spelen. Tijdens de morgen krijgen de kinderen wat te drinken en een koekje/ snoepje.


De kinderen van de onderbouw wachten met de leiding in de achterzaal totdat ze zijn opgehaald door hun ouders.
  
De kinderen van de bovenbouw blijven één keer in de drie weken in de dienst. Dit wordt vermeld in de wekelijkse mededelingen.

 

ONDERBOUW – groep 1,2,3 van de basisschool -   in de achterzaal.

MIDDENBOUW- groep 4,5,6 van de basisschool – in het jeugdhonk.

BOVENBOUW – groep 7 & 8 van de basisschool – in de bovenzaal.

Kidsfeest

Voor alle kinderen van de basisschool organiseren we een paar keer per jaar een kidsfeest. Dit zijn middagen vol met spelletjes, verhalen, zingen, knutselen en leuke prijzen. We willen met elkaar God en de Bijbel beter leren kennen. 

Aangepast kidsfeest ivm met de overheidsmaatregelen m.b.t. Covid-19, Corona.

Thema zondag 21 juni 9:30 'Vrienden worden met Jezus'
Waarin we ook gaan zingen, swingen en luisten en kijken naar toneel.
Deze keer mogen alle ouders, opa's, oma's en alle andere belangstellenden erbij blijven. We maken er samen een leuk actief feestje van. Doen jullie mee?
Tijdens de premiere zondagochtend is er de mogenlijkheid om live mee te chatten en te reageren op wat je hoort en ziet. 
Ook zullen we je af en toe vragen om thuis een opdracht te doen. 
Tot snel bij het Kidsfeest, online.

De toegang is gratis, giften zijn welkom.

Kidsfeesten 2020:
17 en 18 februari 14:00-16:00
21 juni 9:30 -10:30 Online Kidsfeest
20 december 9:30-11:30

Facebook Kidsfeest BGA 

 

  • Na dat we vanmorgen bij de king's kids gestemd hebben is het lied van de maand maart geworden: 'Ik ben' dit is een vrolijk lied van Marcel Zimmer. Jezus is er overal, Hij is het begin en het eind. Je kunt Jezus in alles zien.
    King's Kids - Lied van de maand Maart  • Het lied van de maand Februari is 'Laat je licht maar schijnen'. Zingen jullie lekker mee?
    King's Kids - Lied van de maand Februari  • Kerstwandeling.. help je mee?  • Het lied van de maand november is ‘Alles heeft de Here God gemaakt' van Elly en Rikkert.
    King's Kids - Lied van de maand