King's Kids

Op zondagmorgen kijken we er naar uit om de kinderen te ontmoeten.
We vinden het belangrijk dat de kinderen Jezus beter leren kennen en dat ze onderling goede relaties opbouwen.

King's Kids

King's Kids 0 tot 4 jaar

De kleinste kinderen worden tijdens de dienst opgevangen op de crèche. Hier kunnen ze lekker spelen, lezen we een verhaaltje en zijn we creatief bezig met de peuters. Het is handig om uw kind een tas met verzorgingsspullen, fruit en drinken mee te geven.

King's Kids 4 tot 12 jaar

De kinderen die naar de basisschool gaan beginnen de zondagochtend samen met hun ouders in de dienst (ASWA gebouw) waarna ze na ongeveer een kwartier, met de leiding naar het Open Venster gaan, waar het programma voor de kinderen is. We volgen hierbij de lesmethode: ‘Vertel het maar’.

In het Open Venster starten we gezamenlijk in de grote zaal en zingen, dansen en maken muziek met elkaar. Ook houden we dan de collecte, deels voor het kinderwerk en deels voor het zendingsproject.

​Vervolgens gaan we in drie groepen uit elkaar en werken de kinderen op hun eigen niveau aan een Bijbels thema.  Dit gebeurt door bijvoorbeeld het luisteren naar een bijbelvertelling, Bijbel te lezen, een spel te doen, te knutselen en samen te spelen. Tijdens de morgen krijgen de kinderen wat te drinken en een koekje/ snoepje.


De kinderen van de onderbouw wachten met de leiding in de achterzaal totdat ze zijn opgehaald door hun ouders.
  
De kinderen van de bovenbouw blijven één keer in de drie weken in de dienst. Dit wordt vermeld in de wekelijkse mededelingen.

 

ONDERBOUW – groep 1,2,3 van de basisschool -   in de achterzaal.

MIDDENBOUW- groep 4,5,6 van de basisschool – in het jeugdhonk.

BOVENBOUW – groep 7 & 8 van de basisschool – in de bovenzaal.


Vier keer per jaar organiseren we Kidsfeesten op zondag. We zingen, dansen, luisteren, knutselen, doen gekke wedstrijden en we hebben vooral heel veel plezier met elkaar! Kijk in de agenda wanneer het volgende feest er is. Kom je ook?

 • Het lied van de maand December is 'Laat het kerst zijn' van Make some noise Kids.
  King's Kids - Lied van de maand December • Kerstwandeling.. help je mee? • Het lied van de maand november is ‘Alles heeft de Here God gemaakt' van Elly en Rikkert.
  King's Kids - Lied van de maand • Het lied van de maand oktober is ‘Compliment’ van Elise Mannah.
  King's Kids - Lied van de maand • Het lied van de maand september is ‘Startlied’ van Marcel en Lydia Zimmer.
  King's Kids - Lied van de maand