Gebed

Gebed is dé manier om te communiceren met God. Jezus zelf leerde ons het "Onze Vader".
We bidden tijdens de diensten, in de kringen en we hebben een speciaal gebedsteam.

Het gebedsteam is voor, tijdens en na de dienst beschikbaar om met mensen in gebed te gaan, wanneer daar behoefte aan is. We doen dit omdat het gebed een belangrijke plaats in het geloofsleven heeft, het is een pijler in het leven met God.

Voorafgaande aan hun gebedsdienst bereiden de dienstdoende leden zich voor, gaan samen in gebed om een zegen te vragen over hun dienst en stellen zich open voor wie de Heer bij hen brengt. Dit in het zeker weten dat God ons de woorden in de mond zal leggen om dat te spreken wat goed en tot opbouw, bemoediging en vertroosting is. Na hun dienst wordt God gedankt voor wat heeft mogen gebeuren, en voor zijn werk in de harten. De leden zijn volgens een rooster beschikbaar om te bidden, en waar nodig wordt door de niet ingeroosterde leden meegebeden.

Het gebedsteam vergadert regelmatig om met elkaar te spreken hoe het team het beste kan functioneren, en of er los van het bovengenoemde andere activiteiten nodig zijn, maar ook om elkaar te bemoedigen en te bouwen in geloof.

Jaarlijks wordt er medewerking verleend aan de “week van gebed” die wordt georganiseerd i.s.m. de GKV, de PKN, en de Herv. Gemeente te Tjamsweer. Het is goed om zo in de gemeente te mogen werken, in overeenstemming met wat we vinden in het Woord van God:

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. (1 Johannes 5: 14)