Wie is Jezus?

Nieuwsgierig naar Jezus?
Dan is het toch een kwestie van zoeken! Want de Bijbel heeft een geweldig mooie belofte voor mensen die nieuwsgierig zijn en op zoek gaan.

Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

Jezus is God die als mens naar de aarde is gekomen. Hij leefde ongeveer tweeduizend jaar geleden. Hij is de laatste drie jaar van zijn leven actief geweest om mensen te redden door liefde, onderwijs en wonderen, is gestorven en weer levend geworden. Hij heeft na zijn dood en opstanding met honderden mensen gesproken. Daarna is hij voor het oog van een aantal mensen naar de hemel gegaan.

'Jezus' was in zijn tijd een meer voorkomende naam. Hij wordt ook Jezus Christus genoemd. Het tweede deel van de naam, Christus, betekent 'gezalfde'. Gezalfd betekent dat Hij door God bekleed is met Goddelijke macht.

We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen oproept. We proberen je antwoorden te geven.

- Waarom kwam God als mens naar de aarde?
- Was Jezus niet gewoon een goed mens?
- Hoe weet je zo zeker dat Hij echt God was/is?
- Is er dan verschil tussen God en Jezus?
- Waarom zien we Hem vaak op een plaatje aan een kruis hangen?
- Wat is de bijbel?
- Wat is een christen?
- Ik wil christen worden, hoe doe ik dat?
- Hebben jullie ook iets van een cursus of zo?

Waarom kwam God als mens naar de aarde?
Daarvoor moeten we helemaal terug naar het begin van de bijbel. Daar lezen we over het paradijs met Adam en Eva en we lezen hoe zij allebei een vrucht hebben gegeten die verboden was. Daarmee is de zonde en de ellende de wereld in gekomen. Om deze fout weer op te lossen, was het nodig dat een mens dit weer goed maakte. Dit moest een mens zijn die niet dezelfde fout had gemaakt. Deze zondeloze mens werd gestraft en heeft daarmee de straf gedragen voor alle zonden en voor alle mensen, zo is het weer goed gekomen tussen God en mensen.

Was Jezus niet gewoon een goed mens?
Jezus was absoluut een goed Mens, maar Hij is meer dan dat. Dat bleek toen Hij op aarde rondliep. Er zijn nauwkeurige getuigenverklaringen waaruit blijkt dat Hij dingen deed die een gewoon goed mens niet zou kunnen. Hij vatte het aan het einde van zijn leven samen in een klein zinnetje: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." Hij is God, de Maker van het universum die als mens naar de aarde is gekomen.

Hoe weet je zo zeker dat Hij echt God was/is?
Daar kunnen we een aantal antwoorden op geven.

- In de bijbel lezen we dat God dit zelf heeft gezegd, een groot aantal mensen heeft dit gehoord;
- In het oude testament, het eerste deel van de bijbel, wordt Hij aangekondigd, honderden jaren voor zijn daadwerkelijke komst naar de aarde. Er zijn honderden bevestigingen dat Hij Degene is om wie het gaat;
- We zien het aan de dingen die Hij deed;
- De mensen om Hem heen zeiden het, ook al kon hen dat het leven kosten;
- Hij zei het zelf, al was Hij er wel erg voorzichtig mee om het te zeggen.

Is er dan verschil tussen God en Jezus?
In principe niet. God laat zichzelf op verschillende manieren zien kennen. We kennen uit de bijbel drie manieren:
- God de Vader. God is de maker van de aarde en degene die alles in de hand heeft. God de Vader kun je kenmerken door heerlijkheid.
- God de Zoon. Dit is Jezus. God is als mens naar de aarde gekomen. Een echt mens, die zich zeer kon doen, verkouden kon worden, lol kon hebben en feest kon vieren en regelmatig teleurgesteld en gefrustreerd raakte omdat dingen niet goed lukten. Jezus Christus kun je kenmerken door liefde.
- God de Heilige Geest. Voordat de Here Jezus naar de hemel ging, beloofde Hij dat Hij in de persoon van de Heilige Geest altijd bij ons zou zijn en ons zou leiden. De Heilige Geest kun je kenmerken door nabijheid.
In alle drie de personen gaat het om dezelfde God, die volledig één is. Dit is niet te begrijpen; God is niet te begrijpen maar wel te vertrouwen.

Waarom zien we Jezus vaak op een plaatje aan een kruis hangen?
Omdat dat de reden was waarom God naar de aarde kwam. Het is ongelofelijk wat Jezus daar gedaan heeft. Een zwaardere straf kun je je niet voorstellen en Hij had hem volledig niet verdiend. Hij werd gestraft voor de zonden van een ander, voor de zonden van jou en mij.

Wat is de bijbel?
De bijbel is een boek bestaande uit 66 verschillende bijbelboeken. In de loop van ongeveer tweeduizend jaar is dit boek samengesteld. Sommige boeken zijn inmiddels wel 4000 jaar oud. Met name het begin van het eerste deel (het oude testament) is erg oud. Het tweede deel (het nieuwe testament) is geschreven in de eerste eeuw na Christus.
Mensen hebben opgeschreven wat God wilde dat er werd opgeschreven. De wijsheid in deze boeken overstijgt menselijke wijsheid en menselijke proporties volledig en staat toch heel dichtbij onze werkelijkheid.
De Here Jezus zag de boeken uit het oude testament als gezaghebbend.
De boeken uit het nieuwe testament zijn geschreven door ooggetuigen of de eerste lijn na de ooggetuigen.
Veel oorspronkelijke handschriften komen erg dicht bij het origineel, sommigen zijn maar enkele tientallen jaren jonger dan het origineel wat voor handschriften van deze leeftijd heel uniek is. Daarom weten we dat deze geschriften erg waarheidsgetrouw zijn en dat er in de loop van de eeuwen erg weinig overschrijffouten zijn gemaakt.

Wat is een christen?
Een christen is een volgeling van de Here Jezus. Als jij Jezus erkent als jouw Heer (ook al is dat nog maar heel klein en heel pril) en je gelooft dat Jezus ook voor jou heeft geleefd, is gestorven en opgestaan, ben jij ook een christen.

Ik wil christen worden, hoe doe ik dat?
Door God de eerste plek te geven in je leven en de Here Jezus aan te nemen als je redder en verlosser. Dat kun je doen door dat tegen Hem te zeggen, door te bidden. Bidden is praten met God. Je kunt gewoon tegen Hem praten. Veel mensen vouwen daarbij hun handen en doen hun ogen dicht. Dat is goed maar als je dat niet doet, hoort God je ook wel. Ook als je heel zachtjes praat.
Je hoeft ook geen speciale plek op te zoeken. Waar je nu bent kun je bidden.
Als je niet weet wat je moet bidden, lees het volgende dan maar aan God voor:

God, Ik erken, dat ik een zondaar ben, dat ik uit mijzelf steeds weer verkeerde keuzes maak waar U niet blij mee bent. Ik heb vergeving nodig en ik besef dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en dat Hij na drie dagen weer levend geworden is.
Here Jezus, ik nodig U uit om in mijn leven te komen en mijn Heer te zijn in alle dingen. Dank U dat U voor mijn zonden hebt betaald door te sterven voor mij. Wilt U mij leiden vanaf dit moment, al de verdere dagen van mijn leven? Dank U Jezus.
Dank U, God, dat ik een kind van U mag zijn, dat U dus nu mijn Vader bent en dat ik het eeuwig leven van U heb ontvangen.

Amen.

Als je dit gebed gebeden hebt, adviseren we je om onderstaand formulier in te vullen om dit te vertellen. Dit bericht komt terecht bij de voorganger en bij iemand van de oudstenraad. Zij zorgen er dan voor dat er iemand contact met je opneemt. Als je een vrouw bent, komt er geen man alleen bij je. Als je een man bent, komt er geen vrouw alleen bij je.

Wie zoekt vindt!
In de bijbel lees je veel over Jezus. Om meer over Jezus te weten, kun je dus in de bijbel lezen en dan met name het evangelie naar Lucas, het bijbelboek Handelingen, de brieven van Paulus aan de christenen in Filippi, Galatië en Efeze. Dan lees je over het leven van Jezus en wat dat betekent voor mensen vandaag.


Heb je geen bijbel? Vraag het zondag in de dienst, er zijn bijbels beschikbaar.

Je kunt de bijbel ook online lezen. Hiervoor kun je een gratis reclamevrije app van YouVersion downloaden.

Met de internet cursus Waarom Jezus kun je van achter je PC verder zoeken.

Maar wat een ook een zéér goede manier is SAMEN ZOEKEN: dat kan in onze gemeente.
Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de Alpha cursus, of je aansluiten bij een kring. (je kunt je voor beiden opgeven via onderstaand formulier)
Je kunt de samenkomsten bezoeken, waarin je meer kunt leren over Jezus. (Meer hierover vind je op de dienstenpagina)

Je bent van harte welkom!

Als je nog vragen hebt, kun je ze gewoon stellen via onderstaand formulier.

Contactformulier

Tik onderstaand woord over


[ Andere afbeelding ]