Startpunt 2023-2024

We hebben op de startzondag 10 september 2023 een peiling gedaan. Onderaan dit artikel vind je de uitslag van deze peiling. Dit is een duidelijk vertrekpunt aan het begin van het seizoen.

Dit bericht is geplaatst op 15-09-2023

We hebben het afgelopen jaar een regelmatig gebeden voor de verloren schapen, de mensen die uit een gemeente zijn weggegaan. Sommigen hebben de Here Jezus losgelaten, anderen leven nog met de Here Jezus, los van de gemeente. We lezen in de bijbel dat de Here Jezus deze doelgroep zo belangrijk vond dat Hij de kudde achterliet om de verloren schapen te zoeken.

Ik denk dat we op basis van de antwoorden kunnen stellen dat we als gemeente een paar duizend mensen kennen die geen lid zijn van een kerk. We kennen samen dus meer mensen die niet verbonden zijn aan een gemeente dan dat we mensen kennen die gemeentelid zijn. Dit is een gunstig uitgangspunt.

De meesten van ons gaan deze mensen aan het hart, er wordt door het een groot deel van de gemeente gestructureerd of ongestructureerd gebeden voor de verlorenen. Het grootste deel van de gemeente durft te geloven dat zijn of haar gebed belangrijk is om iemand voor eeuwig te redden en bijna de helft heeft dat daadwerkelijk al eens meegemaakt!

Grote dromen zijn voor sommigen weliswaar niet realistisch, maar dat betekent niet dat we ons er niet naar kunnen uitstrekken. Meer dan de helft van de gemeente strekt zich uit naar grote dingen die we zelf niet kunnen doen, maar waarvoor we wel kunnen bidden.

De uitdaging die we als gemeenteleden meekrijgen is helemaal in het hart van ons christen-zijn: Blijf bidden voor de verloren schapen. Neem minimaal één persoon die niet bij een kerk hoort, bid regelmatig voor hem of haar en geef Gods onvoorwaardelijke liefde door. Laat hen op die manier kennismaken met de Here Jezus. Elke persoon is voor God ongelofelijk kostbaar, dat mogen we de mensen in onze omgeving laten merken.

Hieronder vind je de uitslag van de kahoot.

Gods zegen

 1. Hoeveel vrienden, buren, klasgenoten, sportvrienden of collega's heb je die geen lid zijn van een kerk?
 • 0: 3x
 • 1-5: 7x
 • 6-15: 14x
 • >15: 48x

 1. Bid je wel eens gericht voor mensen die God niet kennen dat ze God zullen leren kennen?
 • Nee, ik gun iedereen zijn eigen mening: 3x
 • Nee, dat vergeet ik gewoon: 7x
 • Ja, soms, als ik er aan denk: 26x
 • Ja, er zijn mensen die minstens eens per week in mijn gebed voorbij komen: 18x
 • Ja, voor sommige mensen bid ik dagelijks: 21x

 1. Heb je wel eens meegemaakt dat iemand waarvoor jij aan het bidden was tot geloof kwam?
 • Ja: 33
 • Nee: 39

 1. Durf je te geloven dat God jou en jouw gebed zou willen gebruiken om iemand te redden voor de eeuwigheid?
 • Ja, dat heb ik al wel eens meegemaakt, dat moedigt mij aan: 45x
 • Jawel, maar ik kan het me haast niet voorstellen: 23x
 • Nee, ik bid al zo lang, ik heb er weinig geloof meer voor: 2x

 1. Stelling: Als iedereen dit jaar één persoon tot God leidt, is de gemeente volgend jaar verdubbeld
 • Een waarheid als een koe maar niet realistisch: 11x
 • Dat wil ik niet meemaken, man wat een drukte: 4x
 • Hoe moeten we dat hanteren, zoveel jonge christenen?: 2x
 • Nog nooit meegemaakt, ik strek me er naar uit.: 37x
 • Heb ik wel eens meegemaakt. Wil ik nog wel eens een keer.: 5x
 • Geen zin om over na te denken. 5x