Week van gebed

20 januari 2020
19:00 tot 20:00

Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis. Iedere dag zoeken we naar het buitengewone.
Zo leren we "buitengewone vriendelijkheid" te ontvangen en door te geven!

20 januari 2020
19:00 tot 20:00

Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis. Iedere dag zoeken we naar het buitengewone.
Zo leren we "buitengewone vriendelijkheid" te ontvangen en door te geven!

Week van gebed

Thema:  Verlichting-  Christus licht zoeken en laten zien

Het thema van dit jaar is:  "Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons"  naar Handelingen 28:2
Dit thema is gekozen door een groep Christenen op Malta, het eiland waar de apostel Paulus schipbreuk leed, maar waar hij en allen die bij hem waren ook gastvrij werden ontvangen.
Er werd direct een vuur aangelegd waarbij ze zich konden warmen, en ze krijgen voedsel! Ondanks het feit dat de eilandbewoners Christus niet kenden, werd Zijn liefde toch zichtbaar in hun handelen!
Dit mag ons inspireren, ook om gastvrij te ontvangen, maar ook om vrijgevig te zijn naar hen die het nodig hebben.
Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis. Iedere dag zoeken we naar het buitengewone.
Zo leren we "buitengewone vriendelijkheid" te ontvangen en door te geven!
Door de organisatie is er voor gekozen om de folders deze keer uit te reiken op de diverse gebedslocaties.


Zie ook

Kringavond
08-07-2020
Samenkomst
26-07-2020
Samenkomst
02-08-2020