Welkom bij de Baptistengemeente Appingedam
 

Geven Nieuwsbrief ontvangen Contact


Kom zoals je bent
je bent geliefd
Jeremia 31:3


 

 
donderdag 07 december 2023 Huis van Gebed
zondag 10 december 2023 Samenkomst
maandag 11 december 2023 Muziek repetitie