Welkom bij de Baptistengemeente Appingedam
 

Geven Nieuwsbrief ontvangen Contact


Kom zoals je bent
je bent geliefd
Jeremia 31:3


 

 
woensdag 28 september 2022 Huis van Gebed
vrijdag 30 september 2022 Jeugdavond
zondag 02 oktober 2022 Samenkomst
Johannes de Heer avond
maandag 03 oktober 2022 Muziek repetitie
dinsdag 04 oktober 2022 Huis van Gebed
Kringavond
woensdag 05 oktober 2022 Kringavond