Welkom bij de Baptistengemeente Appingedam
 

Geven Nieuwsbrief ontvangen Contact


Kom zoals je bent
je bent geliefd
Jeremia 31:3


 

 
donderdag 23 maart 2023 Huis van Gebed
vrijdag 24 maart 2023 Jeugdavond
zondag 26 maart 2023 Samenkomst
Alpha Cursus
maandag 27 maart 2023 Muziek repetitie
donderdag 30 maart 2023 Huis van Gebed