Welkom bij de Baptistengemeente Appingedam
 

Geven Nieuwsbrief ontvangen Contact


Kom zoals je bent
je bent geliefd
Jeremia 31:3


 

 
maandag 06 februari 2023 Muziek repetitie
dinsdag 07 februari 2023 Kringavond
woensdag 08 februari 2023 Kringavond
donderdag 09 februari 2023 Huis van Gebed
vrijdag 10 februari 2023 Jeugdavond
zondag 12 februari 2023 Samenkomst
Alpha Cursus
maandag 13 februari 2023 Muziek repetitie